Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Ο δικτυακός τόπος που βρίσκεστε(εφεξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία ατομικής επιχείρησης (εφεξής «Επιχείρηση»), η οποία εδρεύει στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής, επί της οδού Παπαφλέσσα. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστοσελίδα μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σ’ αυτόν. Η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος Ιστοσελίδα διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του και μόνο για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Μέσα από τη χρήση του Ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε links (συνδέσμους) προς εταιρείες και web sites. Παράλληλα, στο Ιστοσελίδα θα βρείτε ένα ειδικά διαμορφωμένο blog, το οποίο έχει ενημερωτικό σκοπό.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο δικτυακός τόπος Ιστοσελίδα, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της  «Επιχείρηση» προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το Ιστοσελίδα εκτός από το δικό του περιεχόμενο (σήματα, κείμενα, κ.λπ.) αναδημοσιεύει περιεχόμενο από άλλα web sites προς τα οποία υπάρχει link (σύνδεσμος). Οι τίτλοι, η εισαγωγή και οι φωτογραφίες των άρθρων προέρχονται από αυτά τα web sites, στα οποία ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Οι φωτογραφίες που δεν αντιστοιχούν στην πηγή των άρθρων, είναι royalty free, έχουν αγοραστεί από την «Επιχείρηση» και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή τους.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοσελίδα διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

H «Επιχείρηση» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου Ιστοσελίδα και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών.

Στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς και ενσυνείδητα. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο Ιστοσελίδα ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία του που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στα newsletters του Ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/χρήστης για να εγγραφεί στα newsletters του παρόντα δικτυακού τόπου, θα πρέπει να καταχωρίσει υποχρεωτικά το όνομα, το επώνυμο, το φύλο και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει newsletters (ενημερωτικά μηνύματα) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προβάλλονται στο Ιστοσελίδα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο Ιστοσελίδα είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του Ιστοσελίδα ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Με την εγγραφή του στα newsletters του Ιστοσελίδα ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία «Επιχείρηση», ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η «Επιχείρηση» για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο Ιστοσελίδα θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων σε ένα server και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή στον επισκέπτη/χρήστη newsletters (ενημερωτικών μηνυμάτων). Η «Επιχείρηση» δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοσελίδα σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στον παρόντα δικτυακό τόπο, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την «Επιχείρηση» τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο newsletter@Ιστοσελίδα.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Ιστοσελίδα συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ-ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αποκλειστική ευθύνη έχει ο επισκέπτης/χρήστης και για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο που απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών/υπηρεσιών του από αυτόν.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το Ιστοσελίδα είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ιστοσελίδα και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοσελίδα στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λπ.) κ.λπ.). Το Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Η «Επιχείρηση» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοσελίδα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το Ιστοσελίδα δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση το Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την χρονική εγγύτητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται, ωστόσο η «Επιχείρηση», χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο του παρόντα δικτυακού τόπου. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η «Επιχείρηση»

Το περιεχόμενο του Ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα και γενικότερα την καταλληλότητα του περιεχομένου που αναλαμβάνει να συλλέξει, επεξεργαστεί και διανείμει ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου του όγκου ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων. Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη να προβαίνει κάθε φορά στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του Ιστοσελίδα με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιστοσελίδα και συνεπώς η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η «Επιχείρηση» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία το Ιστοσελίδα παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων
Τα δεδομένα είναι μια υποχρέωση, πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Μισούμε το spam όσο και εσείς!
Ποτέ δεν πρόκειται να πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή να διανέμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

2. Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Νόμος περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 (DPA)

3. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε
Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

3.1 Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται στο τμήμα 6.0. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση τύπου SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

4. Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 3 παραπάνω, κάποιες προσωπικές πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα με ψευδωνυμικό τροπο, δηλαδη, τα δεδομένα απαιτούν πρόσθετη επεξεργασία χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστά αποθηκευμένο «κλειδί» προτού να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου.

Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια απαίτηση του GDPR και την οποία έχουμε υλοποιήσει σε αυτόν τον ιστότοπο.

5. Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

6. Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στο τμήμα 2.
Google (Πολιτική απορρήτου)
Linkwise (Πολιτική απορρήτου)

7. Παραβιάσεις δεδομένων
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

8. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Πολιτικής Χρήσης των cookies
Η ιστοσελίδα Ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τι cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα;
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη σε αυτήν και να παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στο χρήστη.

 

FIRST PARTY COOKIESΠεριγραφή – ΣκοπόςΔιάρκεια Τήρησης
catAccCookies Χρησιμοποιείται για να ελέγχει αν έχετε αποδεκτεί την περιήγησή σας σην ιστοσελίδα με την χρήση των cookies1 μήνα
 _mcncΧρησιμοποιείται από τον Web Server για να κάνει cache σελίδες ή τμήματά τους και να τις κάνει serve χρησιμοποιώντας λιγότερα computational resources2 Λεπτά
THIRD PARTY COOKIESΠεριγραφή – ΣκοπόςΔιάρκεια Τήρησης
https://www.facebook.com/help/cookies/
act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, xsΧρησιμοποιούμε το κουμπί LIKE του Facebook. To Facebook δημιουργεί τα συγκεκριμένα cookies για να ανιχνέυσουν τον αριθμό των «LIKE» και αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook ή όχι. Θα πρέπει να ανατρέξετε στην πολιτική cookies του Facebookεδώ.Όλα λήγουν στο τέλος της συνεδρίασης του browser με την εξαίρεση του datr (2 χρόνια), FR (2 μήνες) και lu (2 χρόνια).
wdΑυτό το cookie αποθηκεύει τις διαστάσεις του παράθυρου του προγράμματος περιήγησης και χρησιμοποιείται από το Facebook για να βελτιστοποιήσει την απόδοση της σελίδας.Η διάρκεια ζωής του αυτό το cookie εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου (Checkbox) “Να παραμείνω συνδεδεμένος”. Αν το «Keep me logged in” πλαίσιο ελέγχου έχει οριστεί, το cookie λήγει μετά από 30 ημέρες αδράνειας. Αν το «Keep me logged in” πλαίσιο ελέγχου δεν έχει οριστεί, το cookie λήγει όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

 

YOUTUBE CookiesΠεριγραφή – ΣκοπόςΔιάρκεια Τήρησης
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
PREF, VISITOR_ INFO1_LIVE, YSCΑυτά τα cookies εγκαθίστανται μέσω της ενσωματωμένης youtube-βίντεο. Εγγραφούν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά για παράδειγμα πόσες φορές εμφανίζεται το βίντεο και τι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή.Μόνιμο

 

DOUBLECLICK CookiesΠεριγραφή – ΣκοπόςΔιάρκεια Τήρησης
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
id, IDEΤο Google DoubleClick χρησιμοποιείται για την καταγραφή και τη δημιουργία εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις του χρήστη στην ιστοσελίδα μετά την προβολή ή κάνοντας κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και να παρουσιάσει συγκεκριμένες διαφημίσεις για το χρήστη.2 χρόνια

Διαγραφή των cookies

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου Ιστοσελίδα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου Ιστοσελίδα ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν οι επισκέπτες/χρήστες έχουν οποιαδήποτε απορία σχετική με το Ιστοσελίδα μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cat.gr